ارز تتر (USDT) چگونه به یک ابزار معاملاتی تبدیل شد؟